Masthead header

Polityka prywatności

W mojej pracy dążę do tego, abyście Wy Drodzy  Rodzice i Wasi bliscy, byli  w pełni zadowoleni. Dbam  o to, by efekt finalny był na najwyższym poziomie. Przychodząc do mnie dajecie mi poczucie, że mój talent, zangażowanie ma ogromny sens. Pragnę również , abyście byli pewni, że moje studio to miejsce godne zaufania, które kładzie nacisk na Wasze poczucie bezpieczeństwa.  Dlatego zapraszam Was do zapoznania się z kilkoma informacjami na temat:

POWIERZANIE i  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Iwona Dębiec Lamelka Studio, ul. Lwowska 1, 38-400 Krosno

Podczas sesji fotograficznej zawierana jest umowa, która oprócz moich danych, będzie zawierała Twoje dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usługi.

Celem przetwarzania danych osobowych jest tylko i wyłącznie wykonanie Umowy o świadczeniu usług, w szczególności świadczenie usług polegających na:

– wykonaniu sesji fotograficznej

– obsługi zapytań, które do mnie kierujesz

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

 

Zakres i cel powierzenia i przetwarzania danych

  1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ( imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu) wyłącznie w celu wywiązania się przez Wykonawcę z zadań określonych w zawieranej podczas sesji umowie. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych Wykonawcy w ramach umowy. Dane te nie są udostępniane i przekazywane innym podmiotom.
  1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę również przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami zawartej Umowy.

 

Udostępnianie informacji partnerom zewnętrznym

  1. Wykonawca oświadcza iż w celu realizacji umowy korzysta ze współpracy z podwykonawcami (partnerami zewnętrznymi). Współpraca opiera się na: druku – zdjęć na papierze fotograficznym, obrazów-canvas, albumów. Współpraca obejmuje przesłanie drogą internetową plików cyfrowych w celu realizacji i otrzymania w/w produktów.
  2. Wykonawca oświadcza iż korzysta z usług firmy hostingowej umożliwiającej Zamawiającemu wgląd do powstałych zdjęć – w formie udostępnionej galerii (pod indywidualnym linkiem). Udostępniane Zamawiającemu zdjęcia umieszczane są przez Wykonawcę na prywatnym serwerze firmy Iwona Dębiec Lamelka Studio. Wspomniana galeria dostępna jest dla Zamawiającego przez okres 10 dni, po tym czasie jest ona usuwana przez Wykonawcę.
  3. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udostępnianie informacji ( przesyłania plików) partnerom zewnętrznym – wówczas otrzymuje zdjęcia wybrane przez Wykonawcę wyłącznie na nośniku cyfrowym (CD/pendrive). Każdy Klient podczas sesji otrzymuje informacje odnośnie partnerów z którymi na stałe współpracuję.

Zgoda na publikację wizerunku

Zgoda na publikację umożliwia wykorzystanie fotografii (Dzieła) w celach reklamowych i promocyjnych  firmy Iwona Dębiec Lamelka Studio – w sposób nieodpłatny oraz nieograniczony czasowo i terytorialnie  – w szczególności za pośrednictwem  druku ( albumy pokazowe, odbitki, obrazy, powiększenia), internetu ( portfolio fotografa: strona firmowa www.lamelka.com, strona firmowa Facebook/Instagram ). Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie będzie wysuwał roszczeń majątkowych związanych z wykorzystaniem przez wykonawcę fotografii (Dzieła). Zamawiający ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w przyszłości, a Wykonawca ma obowiązek decyzję Zamawiającego respektować i zastosować.

 

F A C E B O O K
I N S T A G R A M